اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

این شب‌ها آسمان به زمین نزدیک‌تر است.

این شب‌ها
آسمان به زمین
نزدیک‌تر است.