تایید صحت انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام توسط دادگاه عالی انتظامی قضات

تایید صحت انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام توسط دادگاه عالی انتظامی قضات
فروردین 15, 1402
185 بازدید

تایید صحت انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام توسط دادگاه عالی انتظامی قضات

تایید صحت انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام توسط دادگاه عالی انتظامی قضات