اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

اعضای هیات مدیره

محمد حسین اسکندری
( رئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
مهدی مهری
(عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
زهرا رحیمی
(عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
ایت اله نظری
(بازرس کانون وکلای دادگستری استان ایلام)
محمود شکرپور
(نائب رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام)