اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

تکالیف ضابطان دادگستری و نقش وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع “تکالیف ضابطان دادگستری و نقش وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی”، با سخنرانی جناب قاضی میلاد خادمی، معاون قضایی دادگستری شهرستان ایلام و مدرس دانشگاه