اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

برگزاری آزمون کتبی اختبار کارآموزان وکالت، ورودی 1399مورخ21 و 22 مردادماه 1402

گزارش تصویری
✳️ جمعه 1402/5/20

✳️ شنبه 1402/5/21

? برگزاری آزمون کتبی اختبار کارآموزان وکالت، ورودی 1399، نوبت صبح و عصر