اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام
برگزاری آزمون کتبی اختبار کارآموزان وکالت، ورودی ۱۳۹۸

برگزاری آزمون کتبی اختبار کارآموزان وکالت، ورودی ۱۳۹۸

بهمن 1, 1400

برگزاری آزمون کتبی اختبار کارآموزان وکالت، ورودی ۱۳۹۸ در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید