صورت‌جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران 🔹پنجشنبه، ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

صورت‌جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران 🔹پنجشنبه، ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
مرداد 27, 1401
142 بازدید

صورت‌جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

صورت‌جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
🔹پنجشنبه، ۱۴۰۱/۰۵/۲۷