اوقات شرعیاوقات به افق : ایلام

آرشیو

در میانه امنیت و ناامنی

شهریور 27, 1401

به مناسبت حوادث و حواشی به وجود آمده پس از مرگ هم‌وطنمان مرحوم مهسا امینی هرچه مطالب مورد کنکاش قرار می‌گیرند زوایای عدیده‌ای از آن‌ها جلوه گری می‌کند؛ یکی از بدیهی‌ترین زاویه‌های که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد، تقابل مفاهیم امنیت و ناامنی است.