هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را به مدافعان حق و یاورانِ عدالت تبریک می‌‌گوییم.

هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را به مدافعان حق و یاورانِ عدالت تبریک می‌‌گوییم.
اسفند 6, 1401
23 بازدید

هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را به مدافعان حق و یاورانِ عدالت تبریک می‌‌گوییم.

هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع را به مدافعان حق و یاورانِ عدالت تبریک می‌‌گوییم.