? سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر، گرامی‌باد.

? سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر، گرامی‌باد.
خرداد 3, 1401
139 بازدید

سالروز آزادی خرمشهر

صد قصّه‌ی داغ از سیاوش دارد
خاکسترِ کهنه‌ای که آتش دارد
از سفره‌ی بازِ زخم ِ لب‌بسته‌ی کیست؟
این نان و نمک که طعم ِ ترکش دارد
(کیوان داودیان)

 

 

? سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر، گرامی‌باد.