ضرورت برون رفت کانونهای وکلا از برخی چالشهای موجود

تیر 4, 1402
79 بازدید

ضرورت برون رفت کانونهای وکلا از برخی چالشهای موجود

✍️ضرورت برون رفت کانونهای وکلا از برخی چالشهای موجود و دو گزینه

نخست :
«معیار عینی ،جایگزین انتخابات کلاسیک»

⭕️ هتک حرمت ها ، کینه ها و عنادها ، انتقام جوئیها ، یارکشیها و تقسیم غنائم، تخریب و تاختن به شخصیت معنوی و روح و روان رقیبان واقعی و فرضی ، بروز تبعیض‌های ناروا و تحت‌الشعاع قرار گرفتن رسیدگی های انتظامی و اصول و معیارهای صنفی و آموزشی و آزمونی له و علیه ، ایجاد و استمرار چلنج های غیر سازنده و تقابلی _فرسایشی در جلسات و مذاکرات فیمابین اعضای هیات مدیره و از همه مصیبت بارتر انشقاق و پیدایش گسل های ویرانگر در ارتباطات و تعاملات صنفی و حرفه ای مجامع عمومی وکلا که راه را بر غلبه و سیطره معارضین و معاندین نهاد وکالت مستقل , هموار می‌کند و
… از جمله آسیبهاییست که ریشه در فرایند انتخابات هیات مدیره های کانون های وکلا دارد و _ اگر چه نسبی و سطح آن از کانونی به کانون دیگر متغیر است_ اما غیر قابل انکار بوده و شوربختانه اخیرا از سطح کانونهای استانی فراتر رفته و در سطح ملی به منصه ظهور رسیده به نحوی که اتحادیه سراسری کانون های وکلا را که نماد وحدت و ساختاری تاسیس شده با هدف انسجام ملی نهاد وکالت است را نیز دستخوش ناآرامی و نابسامانی نموده است.
آری ،انتخابات آزاد و دموکراتیک اگر چه امری مطلوب و مستحسن است اما همچون سایر امور حسنه خالی از منقصت نیست و دستخوش آسیب هایی همچون پوپولیسم ،پروپاگاندا، ناآگاهی ، غلبه منافع و تعصبات فردی و گروهی بر اصول ،شانتاژ و بسیج هیجانی جمعیت‌ها و جریان سازی متنفذین و … است که اینجانب _ نه به عنوان یک عقیده قاطع بلکه به عنوان یک فرضیه که قابلیت نفی واثبات و تقویت و تضعیف را دارد_ به شرح ذیل در صدد طرح آلترناتیوی برای آن می باشم:
«معیار عینی»
تعبیه ظابطه های عینی به مثابه صافیهائی که خروجی نهائی آنها قرارگیری عقلانیت ،علم و تجربه و شایستگی در ظرف هیات مدیره باشد.
یک کانون را با ۱۰۰۰تن وکیل پایه یک تصور بفرمایید که در صدد انتخاب اعضای هیات مدیره خود است.
آگهی منتشر میشود وکلائی که حایز شرایط ذیل باشند می‌توانند داوطلب شوند(شرایط کنونی داوطلبی در مقررات جاری وکالت)
۳۰تن که دارای شرایط ذکر شده در قانون هستند، کاندید می‌شوند.
معیارهای نهایی به ترتیب تا مرحله ای که منجر به قرارگیری ۸ تن از داوطلبان در ردیف‌های ۱تا ۸شود ،احصا۶ میشود .
(تمام معیارها صرفا از باب مثال بوده و قابل جرح و تعدیل میباشند )

معیار اول :
داشتن درجه کارشناسی ارشد
۱۷تن از ۳۰ داوطلب دارای این معیار بوده و به مرحله دوم صعود می‌کنند.

معیار دوم:
دارندگان درجه دکتری
۱۳تن دارای این معیار بوده و به مرحله بعد صعود میکنند

معیار سوم: سابقه وکالت بیش از ۱۵سال
۹نفر دارای سابقه وکالت بیش از ۱۵سال بوده و به مرحله بعد صعود می‌کنند.

معیار چهارم: در این مرحله بر حسب سابقه وکالت(سال و ماه و روز)به ترتیب در رتبه های اول تا هشتم قرار گرفته و اصلی و علی‌البدل ها به این ترتیب تعیین شده و رتبه اول در این مرحله ، مقام ریاست را کسب و در صورت عدم تمایل وی نفر دوم و به همین ترتیب و رتبه دوم نایب رئیس و … و رتبه سوم بازرس و …

مجددا خاطر نشان میگردد این معیارها و مرحله بندی از باب مثال بوده و طراحی آن حسب نظر اساتید و صاحب نظران(و اصلاح مقررات وکالت در این بخش) خواهد بود و صرفا جهت گریز از تبعات مخرب و منفی شیوه کنونی انتخابات هیات مدیره ها و هیات رئیسه می‌باشد.
در صورت مردود بودن چنین طرح و ساز و کاری ، برون رفت از چالش مذکور مستلزم نیل به گزاره ای دیگر است که متعاقبا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.

عباس گرامیان 3-4-1402