بازدید رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام از روند برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت 1400

بازدید رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام از روند برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت 1400
تیر 30, 1401
225 بازدید

?آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1400 کانون ایلام از ساعت 8:30 صبح امروز 30 تیر دانشگاه ایلام برگزارشد

بازدید رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام از روند برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت 1400

 

?آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1400 کانون ایلام از ساعت 8:30 صبح امروز 30 تیر دانشگاه ایلام برگزارشد
?رئیس وهیئت نظارت بر آزمون کانون وکلای دادگستری ایلام از ساعات اوّلیه و قبل از آغاز روند برگزاری آزمون در حوزه امتحانی حاضر و در جریان روند برگزاری آزمون قرار گرفته و از حوزه های برگزاری آزمون خانم ها و آقایان بازدید نمودند

 

?جزئیات اعلام پاسخنامه و نیز نتایج آزمون از طریق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا) اطلاع رسانی خواهد شد