🔷 تشکیل دومین جلسه‌ی هیئت نظارت بر چهارمین دوره‌ی انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

🔷 تشکیل دومین جلسه‌ی هیئت نظارت بر چهارمین دوره‌ی انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام
آبان 28, 1401
74 بازدید

🔷 تشکیل دومین جلسه‌ی هیئت نظارت بر چهارمین دوره‌ی انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

🔷 تشکیل دومین جلسه‌ی هیئت نظارت بر چهارمین دوره‌ی انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

🔹 دومین جلسه‌ی هیئت نظارت بر چهارمین دوره‌ی انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام، روز شنبه، ۱۴۰۱/۸/۲۸ با حضور اعضاء تشکیل شد.
در این جلسه مقرر گردید؛ با توجه به اتمام مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در انتخابات هیئت مدیره در مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ و نظر به بررسی و احراز شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ در خصوص همه‌ی داوطلبان، اسامی واجدین شرایط به همراه کلیه مستندات در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون مذکور به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال گردد.