دعوت رئیس هیئت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات کانون وکلاء دادگستری استان ایلام، از منتخبین وکلاء،جهت تشکیل هیئت مدیره

دعوت رئیس هیئت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات کانون وکلاء دادگستری استان ایلام، از منتخبین وکلاء،جهت تشکیل هیئت مدیره
اردیبهشت 5, 1402
172 بازدید

?دعوت رئیس هیئت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات کانون وکلاء دادگستری استان ایلام، از منتخبین وکلاء،جهت تشکیل هیئت مدیره    

?دعوت رئیس هیئت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات کانون وکلاء دادگستری استان ایلام، از منتخبین وکلاء،جهت تشکیل هیئت مدیره