مصوبه مورخ 23/3/1402 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

مصوبه مورخ 23/3/1402 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام
خرداد 23, 1402
150 بازدید

مصوبه مورخ 23/3/1402 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام ،در خصوص موضوعات ذیل تصمیم گیری شد

1- تعیین تکلیف وضعیت احدی از کارآموزان ورودی ۱۴۰۰ که مقرر گردید نتیجه تصمیم جهت اقدام قانونی کتبا به ایشان اعلام گردد.

2- پیگیری خرید ساختمان برای کانون و فراهم کردن موجبات برقراری جلسه مشترک با صندوق حمایت وکلای دادگستری

3- عدول از مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ و اعلام مراتب به دادگستری کل استان ایلام

4- تائید ممتحنین معرفی شده توسط کمیسیون کارآموزی و اختبار جهت آزمون مرحله اول پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی وکالت ورودی1400