مصوبه مورخ 1402/4/13 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

مصوبه مورخ 1402/4/13 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام
تیر 13, 1402
150 بازدید

مصوبه مورخ 1402/4/13 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

 

 

سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ راس ساعت ۱۳جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام ، با حضور اقای محمد حسین اسکندری،آقای محمود شکرپور،آقای مهدی مهری ،خانم زهرا رحیمی ،تشکیل و در خصوص موضوعات ذیل تصمیم گیری شد.

 

۱-  درخصوص خرید ساختمان،با توجه به گزارش جناب آقای مهدی مهری،و اینکه 20 پیشنهاد مختلف به کانون ارائه و به علت عدم امکان بازدید،بررسی نگردیده اند،مقرر گردید ظرف مدت یک هفته،کلیه پیشنهادات بررسی و نتیجه به هیئت مدیره اعلام گردد

 

۲-  تعیین خانم شریفه رضایی به عنوان دادیار محترم شعبه اول دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام

 

۳-  تعیین آقای محسن الماسی به عنوان دادیار محترم شعبه دوم دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان ایلام

 

۴-  تجویز تدارک اعلام موضع کانون وکلا، نسبت به اظهارات نماینده محترم مجلس شورای اسلامی