مصوبه مورخ 1402/3/16 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

مصوبه مورخ 1402/3/16 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام
خرداد 16, 1402
50 بازدید

مصوبه مورخ 1402/3/16 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

 

 

سه شنبه مورخ 1402/3/16راس ساعت ۱۳جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام ، با حضور اقای محمد حسین اسکندری،خانم زهرا رحیمی ،تشکیل و در خصوص موضوعات ذیل تصمیم گیری شد.

  • 1- مقرر گردید اعضای هیئت مدیره با حفظ سمت ، عهده دار وظایف کمیسیون نقل و انتقالات نیز باشند
  • 2- آقای محمد نبی سلیمانژاد،آقای میلاد غیاثی،آقای حسین اسکندری،آقای محمود کرمی،خانم معصومه سلیمانی الموتی، به عنوان اعضای کمیسیون ترفیع کانون وکلای دادگستری استان ایلام تعیین شدند.