مصوبه مورخ 1402/4/14 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

مصوبه مورخ 1402/4/14 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام
تیر 14, 1402
425 بازدید

مصوبه مورخ 1402/4/14 هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام

چهار شنبه مورخ  1402/4/14راس ساعت ۱۳جلسه  فوق العاده هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام ، با حضور اقای محمد حسین اسکندری،آقای محمود شکر پور،آقای آیت اله نظری،آقای مهدی مهری و خانم زهرا رحیمی ،تشکیل و در خصوص موضوعات ذیل تصمیم گیری شد.

 

دستور اول

در خصوص شروع دوره دوم کارآموزی پذیرفته شدگان 1400 مصوب گردید،تا پذیرفته شدگان زیر نظر کمیسیون محترم کارآموزی و اختبار و با انتخاب شهر محل حضور در مرجع قضایی کارآموز،(بدون تاثیر انتخاب این محل در محل اشتغال ) دوره خود را آغاز نمایند

دستور دوم

تعیین تکلیف متقاضیان بند (د) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

دستور سوم

مقرر گردید آقای محمد نبی سلیمانژاد،آقای روح اله مرادی،آقای محمود کرمی،آقای حسین آزریده،آقای حبیب الله تورنگ،خانم زهرا رحیمی و آقای جعفرجعفرزاده به اعضای سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات اضافه گردند

دستور چهارم

مقرر گرید کلیه وکلای خانم،اعم از وکلای پایه یک و کارآموزان وکالت ،عضو کمیسیون بانوان باشند و  سرکار خانم حدیث کرم الهی ،به عنوان رئیس کمیسیون  بانوان تعیین گردید

دستور پنجم

سقف پذیرش دعاوی مالی کارآموزان از پانصد میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یافت

دستور ششم

با درخواست انتقالی احدی از همکاران کانون وکلای لرستان به کانون وکلای ایلام موافقت گردید