اطلاعیه شماره ۱ کمیسیون نظارت و بازرسی”

اطلاعیه شماره ۱ کمیسیون نظارت و بازرسی”
بهمن 8, 1400
203 بازدید

اطلاعیه شماره ۱ کمیسیون نظارت و بازرسی”

اطلاعیه شماره ۱ کمیسیون نظارت و بازرسی”

بنا بر اعلام کمیسیون نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان ایلام، به اطلاع آن دسته از وکلای پایه یک و کارآموزانی که محل تأسیس دفتر وکالت آنان در غیر از محلی است که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند، می‌رساند:

از آنجا که اقدام مذکور، نقض صریح ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب ۱۳۷۶ است،

لذا چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار اطلاعیه‌ی حاضر، در خصوص ترک محل فعلی و تأسیس دفتر در محلی که برای آنجا پروانه دریافت کرده‌اند اقدامی صورت نپذیرد، کمیسیون نظارت و بازرسی در راستای انجام وظایف ذاتی خود، اسامی متخلفین را به دادسرای انتظامی کانون اعلام خواهد کرد.

 

اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری ایلام

 

اینستاگرام :ilam_bar_association

تلگرام : kanoon_vokala_ilam