تبعات منفی ترسیم شده از سوی ناقدان در نشست کانون‌های وکلای غرب کشور مجال بروز نیافت

تبعات منفی ترسیم شده از سوی ناقدان در نشست کانون‌های وکلای غرب کشور مجال بروز نیافت
دی 11, 1400
184 بازدید

تبعات منفی ترسیم شده از سوی ناقدان در نشست کانون‌های وکلای غرب کشور مجال بروز نیافت

تبعات منفی ترسیم شده از سوی ناقدان در نشست کانون‌های وکلای غرب کشور مجال بروز نیافت

واکنش وکیل عباس گرامیان، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام در خصوص انتقادات به نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور

‍  گمانه زنی‌ها و تفاسیر پیشینی و پسینی راجع به چیستی و چرائی نشست منطقه‌ای کانونهای وکلای دادگستری غرب کشور _که غالبا بیگانه با موازین علمی آسیب شناسی پدیده ها و تحولات صنفی و مدنیست _ موجبات تشویش و ابهاماتی گردیده که نیازمند رفع و زدودن است.

 

واکنش وکیل عباس گرامیان، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان ایلام در خصوص انتقادات به نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور

 

سردرگمی و تشتت رویه کانون های وکلای دادگستری عیان است

 

‍  گمانه زنی‌ها و تفاسیر پیشینی و پسینی راجع به چیستی و چرائی نشست منطقه‌ای کانونهای وکلای دادگستری غرب کشور _که غالبا بیگانه با موازین علمی آسیب شناسی پدیده ها و تحولات صنفی و مدنیست _ موجبات تشویش و ابهاماتی گردیده که نیازمند رفع و زدودن است.

علیرغم سپری گشتن حدود دو دهه از تأسیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری «اسکودا» سردرگمی ،و تشتت رویه کانونهای وکلای دادگستری در مواجهه با امور متعدد جاری کانونها به حدیست که یک پژوهش تطبیقی در این زمینه به نحو غیر قابل قبولی ،ضعف فاحش ، روزمرگی ، عدم انسجام و فقدان وحدت نسبی رویه را عیان خواهد نمود.

یک علت تشکیل اسکودا ایجاد رویه واحد بین کانون‌های وکلا بود

مواد متعددی از مقررات وکالت در راستای اجرا نیازمند تدوین دستورالعمل ، شیوه نامه و وحدت رویه بوده که تاکنون معطل مانده و از اینرو هر کانون مستقلی به راهی رفته و تدبیری اندیشیده که بعضاً نتنها نتوانسته‌اند از ظرفیت‌ها و محاسن بالقوه موجود بهره برداری کنند بلکه زمینه چالش و تخدیش اعتبار معنوی کانونها و مدیران را فراهم آورده است و از این رهگذر نهاد وکالت و کانونهای وکلا دچار خسران های مادی و معنوی قابل توجهی شده اند.

از جمله این امور جاری و مبتلابه عبارتست از از بررسی نحوه مواجهه با متقاضیان موضوع بندهای مختلف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال، نقل و انتقال، آموزش ،کارآموزی ، اختبار ، وکالت اتفاقی ،شاکیان انتظامی… و مغفول ماندن پتانسیلهای مادی و معنوی نهفته در امور مذکور و همچنین تبعات حقوقی و قانونی و انتظامی رویکردهای مختلف در خصوص آنها.

پاسخ به نیازها و ضرورتهای مشابه فوق بود که در اوائل دهه ۸۰ ، دستکم بخشی از انگیزه و مبانی توجیهی تشکیل اتحادیه را فراهم نمود.

بر این اساس ماده ۳اساسنامه اتحادیه، به نحو صریح و در بندهای ب، ث و ج از جمله اهداف ، اختیارات و وظائف اتحادیه را ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری، ارتقاء سطح دانش حقوقی  وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و حقوقی  روز و کوشش در جهت ایجاد و بهبود ساختار اداری و اجرایی و آموزشی و مدیریتی یکسان در کانون ها با به کارگیری استانداردهای لازم عنوان نموده است.

به جرات میتوان گفت که اتحادیه در موارد مذکور تاکنون انتظارات مورد نظر موسسین آن را برآورده نساخته _بررسی علل و عوامل این مهم ، مقوله ایست که نیازمند آسیب شناسی خاص خود است_ که یکی از عوامل اصلی آن را میتوان مصروف داشتن عمده وقت و هزینه اتحادیه در مواجهه با بحرانها و هجمه های وارده بر نهاد وکالت مستقل در سطح کلان ،دانست.

نشست صنفی_مدنی کانون های وکلای دادگستری غرب کشور

کانونهای هشت گانه شرکت کننده در دومین نشست منطقه ای خود توانستند با طرح موثر مطلب و بحث و فحص پیرامون واقعیات پیش گفته به نتایج و فوائدی نائل آیند که موجب گردید به آنچنان اقناعی دست یابند که به هیچ وجه من الوجوه هیچیک از آفات و تبعات منفی که مخالفان و منتقدان این نشست ترسیم می‌نمودند ؛ مجال بروز و ظهور نیافته و ماده نزاع در این خصوص در ذهن و باور شرکت کنندگان قلع گردید.

بدیهیست چنانچه این نشستها_ که استمرار آن به اتفاق مورد تاکید قرار گرفت_بتواند اعضا و جوارح اتحادیه را در موارد مبحوث عنه به حرکت و فعالیت وا دارد تا خلا موجود را پوشش دهد؛ میتوان گفت نشست متنازع فیه به هدف خود نائل آمده است.

پر واضح است که نشست مذکور علاوه بر آنچه مذکور افتاد، پرداختن به تحولات و پدیده های مدنی و اجتماعی منطقه را نیز هدف قرار داده و از اینرو شایسته است که آن را «نشست صنفی_مدنی کانونهای وکلای دادگستری غرب کشور» نامید.

 

اداره امور رسانه و روابط عمومی کانون وکلای دادگستری ایلام

 

اینستاگرام :ilam_bar_association

تلگرام : kanoon_vokala_ilam