نخستین جلسه‌ی هم‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهای مشورتی، توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات

نخستین جلسه‌ی هم‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهای مشورتی، توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات
آذر 7, 1401
181 بازدید

نخستین جلسه‌ی هم‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهای مشورتی، توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات،

? کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان ایلام برگزار کرد

?نخستین جلسه‌ی هم‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهای مشورتی، توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات، روز دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷ در محل کانون برگزار شد.
در این جلسه در خصوص موضوعات مطرح‌شده گفتگو و تبادل نظر شد.