بیانیه پایانی دومین نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور ?همدان، دی‌ماه ۱۴۰۰

دی 10, 1400
153 بازدید

بیانیه پایانی دومین نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور ?همدان، دی‌ماه ۱۴۰۰

بیانیه پایانی دومین نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور ?همدان، دی‌ماه ۱۴۰۰