بیانیه پایانی دومین نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور ?همدان، دی‌ماه ۱۴۰۰

دی 10, 1400
187 بازدید

بیانیه پایانی دومین نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور ?همدان، دی‌ماه ۱۴۰۰

بیانیه پایانی دومین نشست منطقه‌ای کانون‌های وکلای دادگستری غرب کشور ?همدان، دی‌ماه ۱۴۰۰